...

Bezpiecznik gazowy przyreduktorowy do acetylen/propan 3/8” LH


89,14

Bezpieczniki suche montowane są na odpowiednich  acetylenowych króćcach wlotowych palników. Służą do zabezpieczania instalacji gazowych zasilających palnik przed skutkami cofnięcia płomienia i zapobiegają przepływowi gazu w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku przepływu.

Rodzaj gazu: acetylen

Zakres ciśnień roboczych: 0.1 – 1.5 bar

Gwint króćców: 3/8” LH

Końcówki do węża: 8 mm

× Jesteśmy na Whats App
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.