...

Bezpiecznik gazowy przypalnikowy do tlenu 1/4″ RH


39,62

Bezpieczniki suche montowane są na odpowiednich tlenowych  króćcach wlotowych palników. Służą do zabezpieczania instalacji gazowych zasilających palnik przed skutkami cofnięcia płomienia i zapobiegają przepływowi gazu w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku przepływu.

Rodzaj gazu: tlen

Zakres ciśnień roboczych: 20 bar

Gwint króćców: 1/4” RH

Końcówki do węża: 6,3 mm

× Jesteśmy na Whats App
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.