Witaj w BHP Centrum Spawalnictwa Zobacz nasze produkty

Wysięgniki odciągu 160


Podstawowym zastosowaniem wysięgników obrotowych jest rozszerzenie pola działania rękawów samonośnych w przypadku zmiennego położenia punktu emisji zanieczyszczeń oraz docieranie do miejsca emisji na przykład ponad zabudową na hali. Ponadto wysięgniki można wykorzystywać do podwieszania wyposażenia technologicznego, między innymi podajników drutu spawalniczego czy zwijaczy przewodów elastycznych (w zakresie dopuszczalnego obciążenia). Podstawową częścią wysięgnika jest belka nośna wykonana ze stalowego kształtownika o profilu zamkniętym. Wzdłuż belki biegnie rura spiro Ø160. Na końcu belki nośnej znajduje się gniazdo przyłączeniowe dla rękawów samonośnych. U podstawy wysięgnika umieszczone jest gniazdo przyłączeniowe do wentylatora lub rurociągu instalacji wyciągowej. Dwuczłonowe wersje wysięgników posiadają dzieloną zawiasem belkę nośną, co umożliwia likwidację martwych stref w zasięgu promienia działania.
Typowy obszar zastosowania
• spawanie, szlifowanie, polerowanie, pakowanie, przesypywanie, cięcie, spaliny samochodowe, mgła i dym olejowy
• wytrzymałość temperaturowa do 80°C
• zalecany przepływ powietrza 1000÷1400 m3/h
• wentylacja stanowiskowa z wyjątkiem żrących i agresywnych chemicznie oparów i gazów
Konstrukcja standardowa
• ocynkowana rura spiro na belce nośnej
• belka nośna ze stalowego profilu zamkniętego z odciągiem i gniazdem przyłączeniowym do ramion odciągowych lub przewodów elastycznych
• elementy nośne i regulacyjne na zewnątrz przewodów
• stalowa, spawana podstawa wysięgnika obrotowego z wylotem w górę lub w dół
• przegub podstawy wysięgnika wyposażony we wkładki cierne
• przewody elastyczne PCV, czarne, odporność temperaturowa do 80°C

Kategoria:
10 RAT x 0%