...

Preparat do wykrywania nieszczelności Armack 400ml


26,80

Preparat do wykrywania nieszczelności rurociągów i węży, połączeń spawanych i lutowanych, urządzeń chłodniczych, urządzeń na gaz palny, układów hamulcowych, butli i pojemników z gazami technicznymi i medycznymi, zaworów, śrubunków itp. Wykrywacz nie tworzy niebezpiecznych związków z propanem, butanem, acetylenem, tlenem, gazem ziemnym i miejskim oraz z CO2, N2O, azotem i fluorowodorem. Preparat jest niepalny, nieszkodliwy dla środowiska.

Opakowanie 400ml.

Kategoria:
× Jesteśmy na Whats App
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.