Spawarka WELDER FANTASY BEST MIG 231 MIG

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


3.099,99 

Produkt dostępny na zamówienie

To najniższa cena

Urządzenie Welder Fantasy BEST MIG 231 4×4 to nowoczesne, synergiczne źródło inwerterowe oferujące wiele możliwości przy wykonywaniu prac spawalniczych. Jego główne zalety to możliwość spawania z wykorzystaniem prądu o pojedynczej lub podwójnej pulsacji w trybie MIG lub MAG oraz możliwość wykorzystania ustawień synergicznych.

Niezawodność oraz szeroki wachlarz zastosowań urządzeń sprawiają, że  zadowolą one nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki uchwytowi MIG/MAG z obrotowym palnikiem możliwe jest spawanie w trudno dostępnych miejscach. Wielofunkcyjny, inwerterowy półautomat spawalniczy BEST MIG 231 4×4 z czterorolkowym podajnikiem drutu jest przeznaczony do ręcznego spawania łukowego metali i stopów metali metodami:

* MIG/MAG z opcją podwójnego pulsu,

* MIG/MAG z opcją pojedynczego pulsu,

* MIG/MAG – spawanie ciągłe w trybie synergicznym,

* FCAW – spawanie drutem samoosłonowym,

* Lutospawanie,

* SPOT – spawanie punktowe MIG/MAG,

* TIG lift pulse – spawanie metodą TIG DC z pulsem,

* TIG lift – spawanie metodą TIG DC,

* MMA – spawanie elektrodą otuloną.

Intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania pozwala na szybkie ustawienie wszystkich najważniejszych parametrów spawania. Dzięki ustawieniom synergicznym możliwe jest automatyczne dobranie takich parametrów spawania, jak: napięcie, natężenie oraz prędkość podajnika za pomocą jednego pokrętła. Urządzenie umożliwia również wybór średnicy drutu oraz rodzaju spawanego materiału, dobierając do nich parametry spawania.

Urządzenie posiada płynną regulację napięcia i natężenia prądu spawania oraz jest wyposażone w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego chroniący przed nadmiernym nagrzewaniem się układów scalonych. W celu zwiększenia komfortu pracy i obniżenia poziomu hałasu wentylator załącza się automatycznie zamiast pracować w trybie ciągłym po włączeniu urządzenia.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii IGBT oraz wysokiej jakości podzespołów, urządzenia BEST MIG 231 4×4 idealnie nadają się do prowadzenia profesjonalnych prac spawalniczych w takich gałęziach przemysłu jak motoryzacja, konstrukcje metalowe oraz wiele innych.

igbtTechnologia IGBT – ang. Insulated Gate Bipolar Transistor – to   nowoczesna technologia oparta na tranzystorach bipolarnych z izolowaną bramką. Łączy w sobie łatwość sterowania tranzystorów polowych z wysokim napięciem przebicia i szybkością przełączania tranzystorów bipolarnych. Zastosowanie technologii IGBT ma wpływ na znaczne wydłużenie niezawodnej pracy urządzeń spawalniczych.

SPRAWNOŚĆ 60%Wysoka sprawność urządzenia 60%.

Symbol metody MIGMIG/MAG – Spawanie łukowe w osłonach gazowych jest jednym z najpowszechniej stosowanych procesów wytwarzania konstrukcji spawanych. Proces spawania półautomatycznego polega na stapianiu krawędzi spawanego przedmiotu  i materiału elektrody topliwej ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą w formie litego drutu, a spawanym detalem, w osłonie gazu obojętnego lub aktywnego.

Opis metody MIG PULSEMIG PULSE – zaawansowana forma spawania, która wykorzystuje najlepsze z form transferu roztopionego materiału elektrody na spawany przedmiot. W przeciwieństwie do zwarć,  spawanie impulsowe nie wytwarza rozprysków ani nie grozi zimnym „dociekiem”. Pozycje spawania w pulsie nie są ograniczone, ponieważ są pochodnymi form globularnych lub natryskowych, a ich użycie jest zdecydowanie bardziej wydajne. Dzięki schłodzeniu procesu łuku natryskowego, pulsacyjny MIG jest w stanie rozszerzyć zakres spawania, a mniejszy wkład ciepła nie powoduje problemu z przepalaniem cienkich materiałów. MIG PULSE jest jednym z najlepszych procesów spawalniczych dla szerokiej gamy zastosowań i rodzajów metalu.

Symbol metody MIG BI-PULSEMIG PODWÓJNY PULS – Spawając metodą MIG/MAG z podwójnym  pulsem uzyskujemy wysoki poziom wyglądu lica (efekt łuski). Dodatkowo zastosowanie automatycznego podawania drutu wpływa na wydajność spawania. Metoda MIG/MAG z podwójnym pulsem pozwala na regulację pulsacji prądu (balans pulsu) oraz na dostosowanie prędkości podawania drutu. Dzięki temu doskonalimy wygląd spoiny. Podczas spawania metodą MIG/MAG z podwójnym pulsem, impulsy prądowe występują w dwóch zakresach. Układ sekwencyjny naszych urządzeń automatycznie łączy dwa poziomy pulsów: gorący i  zimny.

Korzyści z zastosowania metody MIG MAG z podwójnym pulsem to:

– Spawanie metodą MIG/MAG z podwójnym pulsem jest szybsze niż metodą TIG.
– Spawanie metodą MIG/MAG z podwójnym pulsem osiąga wysoką estetykę spoiny jak metodą TIG.
– Spawanie metodą MIG/MAG z podwójnym pulsem powoduje mniejsze odkształcenia niż metodą TIG.

Symbol AUTOAUTO – ustawienia synergiczne – automatyczna regulacja parametrów spawania takich jak napięcie i natężenie łuku spawalniczego oraz prędkość podajnika drutu. Za pomocą jednego pokrętła użytkownik reguluje jednocześnie wszystkie wymienione parametry.

symbol metody TIG DC LIFT ARCTIG DC lift-arcW metodzie TIG (ang.: Tungsten Inert Gas) łuk elektryczny zajarza się w osłonie gazu obojętnego (argonu), między spawanym elementem a nietopliwą elektrodą, wykonaną z czystego wolframu lub wolframu z dodatkami. W trybie TIG lift-arc zajarzenie łuku następuje w chwili zetknięcia elektrody ze spawanym elementem. W trybie TIG DC prąd jest stały.

ikona spawanie TIG DC pulse lift arcTIG DC PULS lift-arc – zajarzenie łuku następuje poprzez kontakt elektrody ze spawanym materiałem, funkcja puls pozwala na spawanie cienkich elementów poprzez okresowe zmiany natężenia prądu.

Symbol metody MMAMMA – metoda, w której wykorzystywana jest elektroda otulona, składająca się z metalowego rdzenia pokrytego otuliną. Spawacz podaje elektrodę w miarę jej stapiania do spawanego przedmiotu tak, aby utrzymać łuk o stałej długości i jednocześnie przesuwa jej topiący się koniec wzdłuż linii spawania. Urządzenie umożliwia spawanie wszystkimi rodzajami elektrod, np. zasadowymi, celulozowymi, rutylowymi, czy kwaśnymi.

Symbol metody MMA VRDMMA VRD – dostępna w trybie MMA funkcja VRD (Voltage Reduction Device – moduł redukujący napięcie spoczynkowe (biegu jałowego) obwodu wtórnego urządzenia). Zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza ryzyko porażenia prądem. Funkcja wyłącza i włącza zasilanie spawania, gdy w trakcie spawania zmierzony zostanie opór między końcówkami elektroda – element spawany.

Dodatkowe funkcje:

– Lutospawanie – po wybraniu rodzaju drutu CuSi urządzenie umożliwia lutospawanie, stosowane głównie w przemyśle samochodowym do łączenia ze sobą ocynkowanych blach.

– Regulacja indukcyjności w metodzie MIG/MAG Odpowiednio dobrana indukcyjność spawania przyczynia się do zmniejszenia ilości odprysków. Jest ona zależna od średnicy drutu spawalniczego, użytego gazu osłonowego, natężenia prądu i pozycji spawania. Zmniejszenie indukcyjność sprawia, że łuk staje się bardziej stabilny i skoncentrowany, a zwiększenie przyczynia się do powstawania bardziej płynnego jeziorka i zmniejszenia ilości odprysków. Prawidłowo dobrana charakteryzuje się stabilnym łukiem, równomiernym przenoszeniem kropel ciekłego metalu, utrzymywaniem stałego rozmiaru jeziorka spawalniczego oraz charakterystycznym powtarzalnym dźwiękiem bez rozprysków i wybuchów.

– zajarzenie łuku poprzez:

  • 2T – dwutakt,
  • 4T – czterotakt,
  • S2T – dwutakt special – po wciśnięciu przycisku nastąpi wypływ gazu w ustawionym przez użytkownika czasie i zajarzenie łuku spawalniczego. Napięcie łuku na starcie będzie zwiększone i spadnie do wartości zasadniczego prądu spawania w ustawionym czasie. Po zwolnieniu przycisku nastąpi spadek natężenia do wartości prądu końcowego. Następnie wygaśnie łuk i w ustawionym czasie wypłynie gaz osłonowy.
  • S4T – czterotakt special – po wciśnięciu i zwolnieniu przycisku nastąpi wypływ gazu w ustawionym przez użytkownika czasie i zajarzenie łuku spawalniczego. Napięcie łuku na starcie będzie zwiększone i spadnie do wartości zasadniczego prądu spawania w ustawionym czasie. Po ponownym wciśnięciu i zwolnieniu przycisku nastąpi spadek natężenia do wartości prądu końcowego. Następnie wygaśnie łuk i w ustawionym czasie wypłynie gaz osłonowy.
  • Spawanie punktowe MIG/MAG SPOT – w trybie spawania punktowego możliwe jest ustawienie czasu wypływu gazu przed spawaniem, czas trwania spawu, natężenie prądu spawania oraz czas wypływu gazu po wygaśnięciu łuku,
  • Spawanie punktowe MIG/MAG CSPOT – tryb ciągłego spawania punktowego, umożliwiający ustawienie czasu przerw pomiędzy zgrzewami

– regulacja częstotliwości pulsu w zakresie 0,5 – 5Hz,

– regulacja cyklu pulsu w zakresie 20 – 80%,

regulacja modulacji pulsu w zakresie 5 – 50%,

– regulacja parametrów HotI oraz EndI -ustawienie wartości zwiększonego napięcia łuku na starcie oraz wartości prądu końcowego, czyli tzw. wypełnianie krateru.

– BURN BACK – funkcja zapobiegająca przytapianiu drutu elektrodowego do końcówki prądowej, poprzez chwilowe wysunięcie drutu po zakończeniu procesu spawania. Urządzenie pozwala ustawić czas funkcji burn back w zakresie -90 – 90%.

– PRE GAS – regulacja czasu wypływu gazu osłonowego przed spawaniem w zakresie 0 – 10s.

– POST GAS – regulacja czasu wypływu gazu osłonowego po spawaniu w zakresie 0,1 – 50s.

HOT START – funkcja ułatwiająca rozpoczęcie spawania w trybie MMA. W momencie zajarzenia łuku chwilowo zwiększany jest prąd spawania w celu rozgrzania materiału i elektrody w miejscu styku oraz właściwego ukształtowania przetopu i lica spoiny w początkowej fazie spawania.
– ARC FORCE – zwiększanie lub zmniejszanie długości łuku spawalniczego w zależności od odległości elektrody od spawanego materiału.

 

KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA:

– Źródło prądu BEST MIG 231 4×4,

– uchwyt spawalniczy MIG/MAG MB15 3m EURO z możliwością obrotu palnika o 360°,

– przewód masowy 2m,

– przewód elektrodowy 2m,

– rolki stal V-0.8-1.0 (2szt w podajniku) + 2szt dodatkowe aluminium U1.0-1.2,

– wkład teflonowy podajnika.

– instrukcję w j.polskim i kartę gwarancyjną.

 

Parametr BEST MIG 231 4×4
Zasilanie
Napięcie zasilania [V] 1~230
Częstotliwość [Hz] 50/60
Tolerancja wahań zasilania [%] ±10
Zabezpieczenie [A] 20
Pobór mocy [kVA] 7,7
Napięcie biegu jałowego [V] 58
Regulacja napięcia wyjściowego płynna
MIG/MAG
Zakres prądu spawania MIG/MAG [A] 20 -200
Cykl pracy MIG/MAG 60% / 200A
100% / 155A
Średnica drutu spawalniczego [mm] 0,8 – 1,2
Typ podajnika 4R PROF.
Indukcyjność [%] -50 – 50
Czas upalania końcówki drutu [%] -50 – 50
Czas zgrzewu MIG/MAG SPOT [s] 0,1 – 9,9
Wolny start drutu [m/min] 1 – 25,5
Częstotliwość pulsu [Hz] 0,5 – 5,0
Cykl pulsu [%] 20 – 80
Modulacja pulsu [%] 5 -50
MMA
Zakres prądu spawania MMA [A] 20 – 200
Cykl pracy MMA 60% / 150A
100% / 112A
Siła łuku (ARC FORCE) 0 – 205A
Gorący start (HOT START) Natężenie prądu spawania: 0-150A
Czas trwania: 0-99ms
Pozostałe parametry
Klasa izolacji F
Klasa ochrony obudowy IP21S
Waga [kg] 13
Wymiary wys/szer/dł [mm] 360 / 210 / 470

 

10 RAT x 0%