...

Topnik do lutowania miękkiego

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


Topnik w postaci pasty do lutowania miękkiego kształtek i rur miedzianych w instalacjach ciepłej i zimnej wody pitnej oraz centralnego ogrzewania o temperaturze pracy do 110°C. Topnik jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie i zostaje wymyty w trakcie płukania instalacji.

Opakowanie 35 g.

Kategoria: Tag:
× Jesteśmy na Whats App
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.