Reduktor butlowy specjalny RBT- 15 S PERUN


3.071,27

OPIS
Reduktory butlowe specjalne z zaworem odcinającym typu RB……S są jednostopniowymi reduktorami
bezdźwigniowymi o zmiennej regulacji ciśnienia wylotowego. Reduktory te pozwalają na obniżanie ciśnienia
gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewniają, samoczynne
utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego. Reduktory typu
RB…..S przystosowane są do następujących gazów: tlen, wodór, powietrze sprężone, azot i argon. Reduktory
wyposażone są w zawory bezpieczeństwa, przez które przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad dopuszczalne,
zostaje wypuszczony nadmiar gazu z komory ciśnienia wylotowego na zewnątrz. Ponadto posiadają one na wylocie
zawory odcinające. Reduktory mają jednakową konstrukcje, lecz zależnie od rodzaju gazu, dla którego są
przeznaczone, mają różne wymiary elementów wewnętrznych i przyłączeniowych. Nakrętka łącznikowa do wodoru
ma lewy gwint i jest oznaczona nacięciem na sześciokącie. Maksymalne ciśnienia wlotowe i wylotowe reduktora
oznaczone są na manometrach czerwona kresa.


ZASTOSOWANIE

Reduktory butlowe jednostopniowe służą

do obniżania ciśnienia gazów pobieranych

bezpośrednio z butli lub baterii butli do

wymaganych ciśnień roboczych.

Reduktory te w razie braku specjalnych

reduktorów sieciowych mogą być przyłączone

do sieci rurociągów. Wszystkie reduktory

mogą być wykorzystywane do różnych

celów przemysłowych, jeśli stawiane

wymagania są zgodne z danymi technicznymi.


SKŁAD KOMPLETU

W skład kompletu reduktora wchodzi:

Reduktor wg tabeli l szt.

Uszczelka zapasowa (pierścień) 2 szt.

Opakowanie l szt

DANE TECHNICZNE :

Typ reduktora: RBT- 15 S

Rodzaj gazu –  gwint na wlocie : TLEN – G 3/4

Znamionowe ciśnienie wlotowe bar [MPa] : 200 (20)

Zakres ciśnień wylotowych bar [MPa] : 10 – 150 (1 – 15)

Znamionowa przepustowość [m3/h] : 40

Gwint króćca na wylocie : G 3/4

Średnica rury zewn./grubość ścianki [mm] : 8/2