Reduktor butlowy specjalny RBAz- 10 S PERUN

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


3.071,27

Produkt dostępny na zamówienie

OPIS
Reduktory butlowe specjalne z zaworem odcinającym typu RB……S są jednostopniowymi reduktorami bezdźwigniowymi o zmiennej regulacji ciśnienia wylotowego. Reduktory te pozwalają na obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewniają, samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego. Reduktory typu RB…..S przystosowane są do następujących gazów: tlen, wodór, powietrze sprężone, azot i argon. Reduktory wyposażone są w zawory bezpieczeństwa, przez które przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad dopuszczalne, zostaje wypuszczony nadmiar gazu z komory ciśnienia wylotowego na zewnątrz. Ponadto posiadają one na wylocie zawory odcinające. Reduktory mają jednakową konstrukcje, lecz zależnie od rodzaju gazu, dla którego są przeznaczone, mają różne wymiary elementów wewnętrznych i przyłączeniowych. Nakrętka łącznikowa do wodoru ma lewy gwint i jest oznaczona nacięciem na sześciokącie. Maksymalne ciśnienia wlotowe i wylotowe reduktora oznaczone są na manometrach czerwona kresa.


ZASTOSOWANIE

Reduktory butlowe jednostopniowe służą
do obniżania ciśnienia gazów pobieranych bezpośrednio z butli lub baterii butli do wymaganych ciśnień roboczych.
Reduktory te w razie braku specjalnych
reduktorów sieciowych mogą być przyłączone do sieci rurociągów. Wszystkie reduktory mogą być wykorzystywane do różnych celów przemysłowych, jeśli stawiane wymagania są zgodne z danymi technicznymi.


SKŁAD KOMPLETU

W skład kompletu reduktora wchodzi:

Reduktor wg tabeli l szt.

Uszczelka zapasowa (pierścień) 2 szt.

Opakowanie l szt
.

DANE TECHNICZNE:

Typ reduktora : RBAz – 10 S

Rodzaj gazu – gwint na wlocie : AZOT – W 24,32 x 1/14″

Znamionowe ciśnienie wlotowe bar [MPa] : 200 (20)

Zakres ciśnień wylotowych bar [MPa] : 5 – 100 ( 0,5 – 10 )

Znamionowa przepustowość [m3/h] : 40

Gwint króćca na wylocie : G 3/4

Średnica rury zewn./grubość ścianki [mm] : 8/2