...

Szybkozłączka przypalnikowa do acetylenu SZP-F2G

Dostępność:

Produkt dostępny na zamówienie


68,00

Produkt dostępny na zamówienie

Szybkozłączki umożliwiają szybkie łączenie palnika lub innych urządzeń spawalniczych z reduktorem lub źródłem gazu za pomocą węży spawalniczych. Wyposażone są w: filtr zanieczyszczeń (dla gazów palnych), zawór zwrotny i zawór odcinający.

Rodzaj gazu: gazy palne

Zakres ciśnień:

acetylen: 0.1 – 1.5 bar

Gaz ziemny, propan: 0.1 – 5 bar

Przyłącza: 3/8” LH – 3/8” LH

× Jesteśmy na Whats App
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.